CÁP USB RA CỔNG COM 9 CHÂN (2.0) RS 232 1M8 M-PARD MH-341 - Vi Tính Giá Sỉ - Phân phối linh kiện vi tính giá sỉ